Geschiedenis

Begin 2014 startte de Provincie Limburg het project Wensbus. Men was tot de conclusie gekomen dat steeds meer mensen geen gebruik meer konden maken van het openbaar vervoer omdat ze door de voortschrijdende leeftijd steeds minder mobiel werden. Het bereiken van de bushalte werd een probleem. Ook moesten ze vaak hun rijbewijs inleveren of werd dat niet verlengd. Dat betekende dat ze ook steeds minder deel konden nemen aan het maatschappelijk verkeer of met andere woorden ze verdwenen steeds vaker achter de bekende geraniums. De kans op vereenzaming werd daardoor levensgroot.

Dit zou verholpen kunnen worden door de  wensbus te bellen.  Afhankelijk van de afstand waarover men vervoerd wil worden kan men tegen een geringe vergoeding, tussen de € 1,00 en € 3,00 enkele rit, de wensbus voor  laten rijden. Deze komt op het afgesproken  tijdstip en brengt de passagier naar de gewenste plaats. Op een afgesproken tijdstip wordt de passagier ook weer opgehaald en thuis gebracht. 

Overigens is de wensbus niet alleen voor ouderen, in principe mag iedereen de wensbus bestellen en gebruiken op voorwaarde dat hij of zij zelfstandig kan in- en uitstappen. Rollators kunnen ook mee als er plaats voor is in de bus. Rolstoelen mogen we niet vervoeren.

Op 14 april 2014 startte de wensbus Nunhem - Buggenum - Neer als proef om kijken of er behoefte was aan een wensbus. In de eerste maandan was de belangstelling ronduit teleurstellend en hebben we overwogen te stoppen omdat alles betaald werd met belastinggeld en daar moet je verstandig mee omgaan. De geringe belangstelling was voornamelijk te wijten aan onbekendheid. Na een half jaar en wat reclame maken nam het aantal passagiers met sprongen toe en bleek er wel degelijk behoefte te bestaan aan een wensbus. De Provincie blij, wij blij maar vooral waren onze passagiers erg blij. Men kon weer ergens komen

We vervoeren nu mensen tussen en in de dorpen Baexem - Buggenum - Haelen - Heibloem - Heythuysen - Horn inclusief Hornerheide - Neer - Nunhem en Roggel. 

Waar gaan deze mensen naar toe?
We rijden naar dagverblijven, naar winkelcentra, naar de dokter, naar de apotheek, naar familie, naar middagen voor senioren, naar de winkel voor hoorapparaten, naar een plek waar men gaat wandelen, naar een terrasje voor een lekkeren kop koffie en en stuk vlaai, enz. enz.

Op 1 april 2017 liep de proef met de  wensbus af en werd door de Provincie Limburg beslist of het project wensbus voortgezet zou worden. In ons geval was er geen twijfel mogelijk we vervoeren per maand tussen de 450 en 500 passgaiers. 
Wel moesten we per 1 april 2017 verder als zelfstandige organisatie. De Provincie zou zorgen voor een degelijk vervoermiddel.
We hebben daarom de Stichting Wensbus Leudal opgericht.

Voorlopig blijven we rijden tot 1 april 2022 en dan kijkt de Provincie Limburg weer op de Wensbus Leudal nog steeds voorziet in een behoefte.

De Provincie Limburg sponsort de wensbus. de bus kon onder voordelige voorwaarden aangeschaft worden via het nationaal Ouderenfonds en ook de Gemeente Leudal ziet het belang van de wensbus voor de inwoners van de gemeente Leudal in en geeft een royale subsidie.

Per 1 september rijdt er ook een wensbus in Heibloem.
Om concurrentie te voorkomen zijn een aantal afspraken gemaakt.
Mensen uit Heibloem en het buitengebied van Heibloem kunnen geen beroep meer doen op de wensbus Leudal zij worden vervoerd door de wensbus Heibloem. Zij kunnen ritten reserveren via 06 - 168 170 10. Uitzonderingen zijn mogelijk maar alleen na een onderlinge afspraak tussen beide wensbus organisaties.

Omgekeerd zullen passagiers die niet in Heibloem en het buitengebied van Heibloem wonen geen gebruik kunnen maken van de wensbus Heibloem.  Zij worden nog steeds met de wensbus Leudal vervoerd tenzij anders door beide organisaties is afgesproken.

Mocht de wensbus Heibloem wel een passagier naar de gewenste plaats van bestemming kunnen vervoeren maar niet terughalen en de wensbus Leudal heeft daar wel plaats voor in het rittenschema dan zullen beide organisatie elkaar aanvullen. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
Op die manier proberen we zo veel mogelijk aan de vervoersvraag  van iedereen te voorzien.

 

 

 

 

 

De Stichting Wensbus Leudal wordt gesponsord door het Nationaal Ouderenfonds, de Provincie Limburg en gemeente Leudal.